فرم ثبت نام ششمین جشنواره قرآنی و حدیثی


مشخصات قرآن آموز

اطلاعات قرآنی و حدیثی
دوره های گذرانده شده

حفظ تجوید صوت و لحن روخوانی و روانخوانی حدیثی مفاهیم مناجات خوانی

درخواست شرکت در کلاس ها
انتخاب رشته

ششمین جشنواره قرآنی و حدیثی


حفظ ترتیبی قرآن کریم حفظ موضوعی قرآن کریم روخوانی قرآن کریم روانخوانی قرآن کریم
تجوید مقدماتی تجوید عملی صوت و لحن (قرائت تقلیدی و اذان) مفاهیم و تفسیر موضوعی
آشنایی با نهج البلاغه گلهای بهشت (برای فرزندان 4تا 7 سال) مناجات خوانی
شیفت درخواستی کلاس ها

صبح ها عصر ها